Nadpis první úrovně

Odstavec

Odstavec s odkazem na web VŠE.

Odstavec s odkazem na PDF soubor v aktuálním adresáři.

Nadpis druhé úrovně

Vystředěný odstavec

Odstavec zarovnaný vpravo

Poznámka: kódování specifikované v hlavičce musí odpovídat kódování souboru s příslušnou HTML stránkou.