[CNW:Counter]

CURRICULUM VITAE

  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Pavel SIRŮČEK

  • TITULY: prof. Ph.D. Ing.
  • DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 16. 3. 1965, Praha 4
  • ADRESA HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ: Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE v Praze), Fakulta podnikohospodářská (FPH), katedra manažerské ekonomie (KMAE), č. m. 343 Rajská budova (RB), náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67, Praha 3 - Žižkov, ČR 
  • tel.: 224 098 343, 224 098 340
  • e-mail: sirucek@vse.cz

Vzdělání:

PEdAGOGICKÁ ČINNOST NA VŠE V PRAZE:

Další pedagogická a odborná činnost:

Povinné předměty nA VŠE V Praze:

Volitelné předměty nA VŠE V Praze:

Odborné zaměření:

Členství v odborných a zájmových organizacích:

Publikační činnost:

Sylaby A DALŠÍ MATERIÁLY k předmětůM garantovanýM P. SIrůčkem:

Poznámky k publikaci "Makroekonomická teoriE I. CVičebnice":

Poznámky k publikaci "MIkroekonomická teoriE I. CVičebnice":

POznámky k publikaci "PRůvodce dějinami ...teorií":

Poznámky k publikaci "Průvodce studiem ekonomie ...":

Poznámky k publikacI "Ekonomie. PRO přijímací zkoušky ...":

POZNÁMKY K PUBLIKACI "HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY A EKONOMICKÉ TEORIE":

Témata bakalářských, diplomových a disertačních prací:

Struktura přednášek kurZŮ mie II, resP. EKONOMIE 2 (ČÁST MIE):

STRUKTURA PŘEDNÁŠEK KURZŮ EKONOMIE 2 (ČÁST MAE):

Materiály, Úkoly A TESTY kE KURZŮM EKONOMIE 2, resp. MIE II a MAe II:

GRAFY KE KURZŮM MAE II, RESP. EKONOMIE 2 - ČÁST MAE:

GRAFY KE KURZŮM MIE II, RESP. EKONOMIE 2 - ČÁST MIE:

SYLABUS K DOKTORSKÉMU KURZU MIE911 - ČÁST MAE:

PREZENTACE K DOKTORSKÉMU KURZU MIE911 - ČÁST MAE:

PREZENTACE KE KURZU MANAGEMENT VÝZKUMU A VÝVOJE:

MATERIÁLY KE KURZŮM MAKRO- A MiKROEKONOMIE PRO KA ČR:

CURRICULUM VITAE


Publikační činnost:

SYLABY A DALŠÍ MATERIÁLY K PŘEDMĚTŮM GARANTOVANÝM P. SIRŮČKEM: